Terug  
   

Mensendieck? U kunt er iets mee doen!

U bent of u bent onder behandeling geweest van een

oefentherapeut Cesar-Mensendieck. Deze zal al het mogelijke

doen u de hulp te bieden die u nodig heeft. Een goed

onderling contact is daarbij belangrijk. Gelukkig zijn de meeste

patiënten tevreden over de behandeling die zij krijgen. Toch

kan er iets mis gaan. U bent ontevreden over bepaalde zaken

en u wilt met dat gevoel van onvrede of uw klacht zelf iets

doen.

In deze folder leest u wat u in een dergelijke situatie kunt doen.

1. Uw probleem bespreken met uw oefentherapeut Cesar-Mensendieck

Bespreek eerst uw probleem met uw oefentherapeut Cesar-Mensendieck. Maak daarvoor een aparte afspraak,

zodat hij/zij voldoende tijd voor u kan uittrekken. U kunt dan samen zoeken naar

een bevredigende oplossing.

2. Advies en ondersteuning van het Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg

Als u het moeilijk vindt uw oefentherapeut Cesar-Mensendieck rechtstreeks te benaderen, of u komt er samen

niet uit, dan kunt u zich wenden tot een Zorgbelangorganisatie bij u in de buurt. Een Zorgbelangorganisatie kan u

informatie geven over uw rechten als patiënt. Een medewerker van de Zorgbelangorganisatie kan u ook helpen,

bijvoorbeeld door samen met u een gesprek te hebben met

de oefentherapeut Cesar-Mensendieck of door u te helpen met het schrijven van een brief.

Een Zorgbelangorganisatie werkt onafhankelijk van hulpverleners en instellingen in de gezondheidszorg en vormt

een onderdeel van de Nederlandse Patiënten/Consumenten Federatie.

3. Beoordeling door de Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn

Misschien wilt u hulp bij het oplossen van het verschil van mening met uw oefentherapeut Cesar-Mensendieck.

Of u heeft een serieuze klacht en wilt een uitspraak. U kunt uw klacht dan laten behandelen door de

Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn in Amersfoort.

De Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn is onpartijdig. Zij bestaat uit drie leden: een onafhankelijk jurist als

voorzitter, één lid namens de Nederlandse Patiënten/Consumenten Federatie en één lid van de

beroepsvereniging waarvan de betreffende therapeut deel uitmaakt.

De Klachtencommissie kan uw klacht behandelen als u een brief over uw klacht stuurt.

De Zorgbelangorganisatie kan u helpen bij het opstellen van deze brief. Binnen twee weken na ontvangst van uw

brief krijgt u van de Klachtencommissie bericht hoe de klacht behandeld zal worden.

Klachtenregeling

oefentherapie

Er zijn twee mogelijkheden:

1. De Klachtencommissie probeert te bemiddelen om het contact tussen u en uw oefentherapeut

Cesar-Mensendieck te verbeteren. Dat kan alleen als u en de oefentherapeut Cesar-Mensendieck dat allebei

willen.

2. De Klachtencommissie doet na onderzoek een uitspraak over uw klacht. De Klachtencommissie kan daarbij

aangeven welke maatregelen de oefentherapeut Cesar/Mensendieck kan nemen om herhaling van dezelfde

klacht te voorkomen.

Om uw klacht goed te kunnen beoordelen, verzamelt de Klachtencommissie alle informatie die daarvoor nodig is.

Er wordt u in ieder geval gevraagd om de Klachtencommissie te machtigen om de voor de klacht benodigde

medische gegevens op te vragen. Aan de oefentherapeut Cesar/Mensendieck wordt gevraagd een schriftelijke

reactie te geven op uw klacht. Het kan zijn dat u allebei gevraagd wordt meer informatie te geven over de

feitelijke gang van zaken. U kunt ook allebei de stukken inzien. Soms wil de commissie informatie hebben van

andere betrokkenen of van externe deskundigen. Alle gegevens worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld.

De behandeling verloopt volgens een vaste procedure. Als u dat wilt kan de Zorgbelangorganisatie u bij deze

procedure begeleiden. De Klachtencommissie kan geen schadevergoeding toekennen. De oefentherapeut

Cesar-Mensendieck is niet verplicht het advies van de Klachtencommissie op te volgen. In het algemeen zal hij of

zij dat echter wel doen. Aan de in deze folder beschreven klachtenprocedure zijn voor de belanghebbende geen

kosten verbonden.

Voor adressen en telefoonnummers van een Zorgbelangorganisatie (voorheen IKG) kunt u informeren bij:

Klachtenopvang Zorg

0900 24 37 070

www.zorgbelang-nederland.nl

Secretariaat Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn: Drs. P.J.W. Schilperoord (secretaris)

p/a Nederlands Paramedisch Instituut

Postbus 1161

3800 BD Amersfoort

033 421 61 89

Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM)

Kaap Hoorndreef 54

3563 AV Utrecht

030 262 56 27

info@vvocm.nl

www.vvocm.nl

De klachtregeling is ontwikkeld door de bij deze Klachtregeling aangesloten beroepsorganisaties,

in samenwerking met de Stichting Ondersteuning Klachtopvang Gezondheidszorg, het

Provinciaal Patiënten/Consumenten Platform Utrecht, de Nederlandse Patiënten/Consumenten

Federatie en het Nederlands Paramedisch Instituut.